Pećinci
Јавна установа „Спортски Центар“ Пећинци је одлуком СО Пећинци на седници одржаној 29.12.2015. године, основана ради популаризације спорта и рекреације на територији општине.
Јавној установи „Спортски Центар“ су дати на управљање, коришћење и одржавање објекти: спортска хала у Доњем Товарнику, балон сала и стадион у Пећинцима.
Pećinci
Добијањем објеката, Установа је прихватила одговорност и обавезу да преузме примарну функцију у унапређењу и развоју спорта у општини кроз обезбеђење услова за бављење спортом.
Овде се пре свега мисли на организацију као и обезбеђење финансијских и техничких услова као директни корисник Општинског буџета.
  1. Редовно одржавање спортских објеката у грађевинском и функционалном смислу
  2. Субвенционисано коришћење објеката свим регистрованим спортским клубовима, основним и средњој школи као и удружењима са подручја oпштине Пећинци
  3. Опремање објеката средствима оснивача као и средствима АП Војводине и Р. Србије
  4. Реализација рекреативних и едукативних програма
  5. Организација спортских такмичења – турнири и лига системи локалног и регионалног карактера
  6. Одржавање наставе за физичку културу основних и средње школе
  7. Давање у закуп и на коришћење инфраструктурних објеката и пословног простора за рекреацију
  8. Давање у закуп објеката ради забавних и естрадних манифестација
  9. Пружање свих других услуга на основу одлуке Оснивача о манифестацијама од ширег друштвеног значаја