Контакт

Јавна установа Спортски центар Пећинци
Јове Негушевића 1, Пећинци 22410
Матични број: 08959803
ПИБ: 109453134
Контакт особа:
дир. Ћирковић Томислав 064/89-83-632